refactor: update modal content

This commit is contained in:
nikobojs 2023-08-30 11:54:43 +02:00
parent 38d6a8fb7f
commit 0c7d94bdc1
1 changed files with 9 additions and 22 deletions

View File

@ -6,34 +6,18 @@
<img src="/images/help.png" />
<h2>Kunne du tænke dig at bidrage til projektet?</h2>
<strong>Send os nye idéer</strong>
<p class="gray">Vi læser alle idéer igennem der bliver sendt til "n at nikobojs.com"</p>
<p class="gray">Vi læser alle idéer igennem der bliver sendt til <span class="liame">nfb at codecollective.dk</span></p>
<strong>Pil ved koden</strong>
<p class="gray">Check projektet ud på vores <a href="https://git.nikobojs.com/nikobojs/frifaktura">git repo</a></p>
<p class="gray">Check projektet ud på vores <a href="https://git.nikobojs.com/nikobojs/frifaktura">git repositorie</a></p>
<strong>Fejlrapporter og feedback</strong>
<p class="gray">... bliver altid læst! Sendes til "n at nikobojs.com"</p>
<p class="gray">... bliver altid læst! Sendes til <span class="liame">nfb at codecollective.dk</span></p>
<button class="btn1" onclick="modal_toggle('code')">Luk</button>
</div>
</div>
<div class="modal" id="modal-donate">
<div class="content">
<img src="/images/donate.png" />
<h2>Vi vil blive glade for en donation!</h2>
<p class="gray">Du kan donere lige hvad du har lyst til.</p>
<div class="twocols">
<span class="gray">Reg nr.:</span><span class="gray">8401</span><span class="gray">Konto nr.:</span><span class="gray">0001248667</span>
<span class="gray">Bitcoin:</span><span class="gray">354JXJx6PM8a3aVakFrYWQW7RLEXxe2RKe</span>
<span class="gray">Etherium:</span><span class="gray">0x9a4f0E6D21c26A99BF5a0EbcE1aAaB19FDCF8204</span>
</div>
<button class="btn1" onclick="modal_toggle('donate')">Luk</button>
</div>
</div>
<footer>
Dette projekt er open-source (<a href="https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html" target="_blank">GPLv3</a>)<br />
Hvis du synes det er et fedt projekt, er du velkommen til at <a href="javascript: modal_toggle('donate')">donere</a> eller <a href="javascript: modal_toggle('code')">hjælpe til</a>.<br /><br />
Dette projekt er open-source (<a href="https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html" target="_blank">GPLv3</a>)<br /><br />
Du er velkommen til at <a href="javascript: modal_toggle('code')">komme med forslag til udvikling eller hjælpe til</a>.<br /><br />
Siden er udviklet med <i data-feather="heart"></i> af <a href="https://nikobojs.com" target="_blank">nikobojs</a> designet af <a href="https://lassedyrholm.dk" target="_blank">Lasse Dyrholm</a>
<img src="/images/logo.png" />
</footer>
@ -43,13 +27,16 @@
rain(rain_container, '/images/dollar-sign.svg', {
min_duration: 11000,
max_duration: 15000,
density: 40,
density: 30,
max_size: 23,
min_size: 18,
easing: 'linear',
start_color: '#355fde40',
end_color: '#355fd920'
});
const mailEls = Array.from(document.querySelectorAll('.liame'));
mailEls.forEach(el => el.innerText = el.innerText.replace(' at ', '@'))
</script>
</body>
</html>