fix: update readme

This commit is contained in:
Nikolaj Fabricius-Bjerre 2024-03-05 13:06:17 +01:00
parent bfc43eef33
commit 86ddb9133c
1 changed files with 5 additions and 8 deletions

View File

@ -1,17 +1,14 @@
# FriFaktura.dk
SPA der genererer faktura pdf med LaTeX
Express/EJS SPA der genererer danske faktura pdf med LaTeX
### Installér dependencies
* Installér nodejs (https://nodejs.org/en/download/)
* Installér LaTeX
* [Installér nodejs](https://nodejs.org/en/download/)
* [Installér LaTeX](https://www.latex-project.org/get/)
* `npm install`
### Start server
* Hvis du godt kan lide tmux, kør `npm run tmux`
* Ellers kør `npm run dev`
* Sæt eventuelt en reverse proxy op til at hoste statiske filer
### Start dev server
* `npm run dev`
### Authors
* **Nikolaj Fabricius-Bjerre** - [nikobojs.com](https://nikobojs.com)